Ärendehandledning

Jag erbjuder ärenedehandledning inom området våld i nära relation individuellt och i grupp. Syftet med handledningen är att stärka och utveckla dig i din yrkesroll, samtidigt som det ska finnas stöd och utrymme för dig att bearbeta egna känslor och frågeställningar kring dina klienters våldsutsatthet.

I handledningsrummet ska det finnas plats för kreativitet, öppenhet och professionellt stöd.

Handledning kan ske individuellt eller i grupp om tre till fem personer.
En individuell handledning tar vanligtvis 60 min och en grupphandledning
2-3 timmar, beroende på gruppens storlek.

 

 

 

Utbildning

Utbildning inom området våld i nära relationer. Behöver ni en enstaka insats eller en mer omfattande utbildning eller ärendehandledning inom arbetsområdet våld i nära relationer? Ni kan få det på er arbetsplats och anpassat efter era egna förutsättningar.

Några exempel på frågor som kan tas upp

  • Våld i nära relation – förekomst och sammanhang
  • Våld och funktionshinder?
  • Konsekvenserna av att leva med våld
  • Barn som lever med våld i nära relation
  • Hur kan vi identifiera våldsutsatta?
  • Hur ställer vi frågan om våld?
  • Hur hanterar vi svaren?
  • Hur påverkas vi av våra klienters våldsutsatthet?.