Behöver du hjälp och stöd med

  • En relation som du upplever har eller kan komma att skada dig
  • Att återta din egen kraft och kontroll över ditt liv
  • Minnen och konsekvenser av att har vuxit upp i en familj där våld har varit lösning till konflikter

Våld  i nära relationer

Många som tänker på våld i en nära relation tänker på fysiskt våld som knytnävar, slag och sparkar. Många tänker att de aldrig skulle vara kvar i en sådan relation, där man bli utsatt för våld. Men våld i en nära relation handlar sällan om bara om slag eller sparkar.

Våldet är oftast personligt och kan vara så komplext och svårkategoriserat att det är svårt att beskriva för en utomstående. Det är vanligt att våldet trappas upp under en process, men det kan också användas i olika former under skilda tidsperioder. För många av de kvinnor jag har arbetat med har våldet normaliserats med tid. Att bli utsatt för växelvis våld och växelvis värme är också förvirrande och kan rubba vår verklighetsuppfattning.

Att vara utsatt för våld i en nära relation, och att inte få känna sig trygg i sitt hem, kan påverka ens fysiska hälsa, ekonomi, arbetsförmåga, bostadssituation, föräldraförmåga samt även psykisk hälsa. För den utsatta innebär våldet återkommande potentiellt traumatiserande händelser.

Jag har arbetat med många kvinnor som har lämnat en relation där våld har förekommit Uppbrottet kan vara både smärtsamt och skrämmande, och innebär många komplicerade praktiska hinder. Om du behöva skydd har kommunen där du är skriven ett stort ansvar för att tillhandahålla skydd inom detta område. Ibland kan det var bra att gå i samtal efter uppbrottet; under själva uppbrottet finns det så mycket praktiskt att ordna.