Stress

Att leva i stark stress kan orsaka många oika symtom. Man kan drabbas av trötthet - både psykisk och fysisk, passivitet, upplevelser av att inte kunna vila, eller ett tvång att vara igång och i ständig rörelse. Sömnsvårighter, smärta i kroppen, försämrat minne, försvarsbehov, förvirring, minnesluckor, depression och panikångest är andra effekter som stress kan ha.

Det finns många anledningar till att man hamnar i stark stress. Många människor upplever en stark stress på grund av yttre och inre krav från såväl arbetsplatsen som hemmet och familjen. Det kan vara lika svårt att prioritera som att bortprioritera krav,  och hitta en balans i livet mellan familjen, arbete, fritid och återhämtning.  

Att ha flytt sitt land, vare sig det skett under tvång eller av fri vilja, kan orsaka stress. Det kan vara svårt att anpassa sig till det nya landet Sverige. Oro, rädsla och dåligt samvete för anhöriga och vänner som bor kvar kan göra det svårt att unna sig själv ett tryggt och bra liv. Det nya landet och samhället med annorlunda sociala och kulturella normer kan komplicera vår förmåga att hitta en roll, en identitet som känns bekväm och trygg.

Det kan vara nyttigt att söka stöd mot stress, för att få hjälp att identifiera möjliga orsker till stress, för att kunna aceptera det som inte går att förändra, och för att hitta nya möjligheter och prioriteringar.