Behöver du stöd och hjälp

  • med att hantera och acceptera ett funktionshinder
  • med att hitta nya mål utifrån ett funktionshinder
  • i frågor kring föräldraskap och funktionshinder eller kronisk sjukdom.

Funktionshinder  och kronisk sjukdom

Att leva med ett funktionhinder eller en kronisk sjukdom i ett samhälle som förutsätter individer som är både friska och fria från fysiska eller psykiska funktionshinder kräver både kraft och mod. Det bli allt viktigare att själv kunna möta och acceptera sina egna hinder för att kunna se och skapa möjligheter.

Är man förälder till ett barn med kronisk sjukdom eller funktionshinder kan denna process var smärtsam. Många funktionshinder och sjukdomar kan vara osynliga, vilket kan skapa andra problem. Det kan vara svårt att avgöra för vem eller när man ska eller kan berätta om sin situation. Det kan också skapa identitetsproblem att befinna sig mellan två världar.